شرکت نامی فناور سبلان مجری بلیت فروشی لیگ برتر فوتبال ایرانفکس : ۰۲۱۸۹۷۷۲۱۰۹E-Mail: info@90bilit.irتوییتراینستاگرام